Minister Zdrowia (sic!) chce 100-krotnie zwiększyć dopuszczalne poziomy czynnika, mogącego przyczyniać się m. in. do raka

Setki listów, w tym naukowców i organizacji, oraz od uczonych, stowarzyszeń i osób prywatnych z całego świata, zalewają gabinet Ministra Zdrowia, Profesora Łukasza Szumowskiego w odpowiedzi na projekt rozporządzenia, w którym ministerstwo podnosi 100-krotnie normę ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne (PEM) z zakresu mikrofalowego, czyli generowane przez sieci telekomunikacyjne.

Nowe dopuszczalne poziomy emisji wprowadzane są m.in. po to, by umożliwić wdrożenie sieci 5G, która drastycznie zwiększy zanieczyszczenie elektromagnetyczne środowiska narażając ludzi i naturalne ekosystemy na zwiększone oddziaływanie sztucznych pól elektromagnetycznych, których szkodliwość została już wykazana w tysiącach badań naukowych.

Zaledwie kilka miesięcy temu rząd doprowadził do uchwalenia megaustawy telekomunikacyjnej, procedowanej w pośpiechu i z naruszeniem zasad wprowadzania nowych przepisów prawa. Teraz Ministerstwo Zdrowia, oddelegowane na mocy megaustawy do określenia dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku, ograniczyło obywatelom możliwość zabrania głosu w tej tak istotnej dla zdrowia Polaków kwestii bezprawnie skracając termin konsultacji publicznych do zaledwie dwóch tygodni.

Dwuznaczność intencji Ministra Zdrowia, który planuje poddać obywateli Polski działaniu szkodliwego czynnika środowiskowego (np. przez WHO zaklasyfikowanego jako możliwie rakotwórczy dla ludzi) na niespotykaną dotąd skalę, nie uszła uwagi komentatorów z zagranicy.

Jeden z wiodących ekspertów w dziedzinie PEM, profesor Olle Johansson (Instytut Karolinska, Szwecja), stwierdził w liście do Ministra Szumowskiego (7):

?Z pewnością wdrożenie 5G, obok już istniejących technologii, zwiększy narażenie polskiego społeczeństwa. Ale oprócz tego, że będzie ono stanowić dodatkową warstwę zanieczyszczenia elektromagnetycznego, istnieje silne podejrzenie, że 5G, ze względu na specyfikę tej technologii (częstotliwości, modulacje, pulsacje, wąsko skupione i ukierunkowane wiązki promieniowania, zagęszczenie sieci antenowych), będzie stanowiło jeszcze poważniejsze zagrożenie dla zdrowia i środowiska niż technologie istniejące obecnie?.

Irlandzki dziennikarz, pisarz i badacz John Weigel napisał (7):

?Zasadniczo, Pański rząd od 46 lat wie o zagrożeniach związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. Jeśli nie zdoła Pan ochronić narodu polskiego, to jak może Pan się zwać patriotą, skoro oddaje Pan wolność Polski korporacyjnej oligarchii technologicznej? Wdrażając 5G, zdradza Pan tych wszystkich, którzy walczyli o wolność Polski i stracili dla niej życie.?

Wielu autorów listów do Ministra Szumowskiego, które napłynęły z zagranicy, wyrażało się pochlebnie zwłaszcza o tym, że przyroda w Polsce pozostaje nadal w dużym stopniu nienaruszona. To już wkrótce może się zmienić, jeśli rząd wprowadzi tak wysokie normy PEM, a turyści, których przyciągała do Polski perspektywa obcowania z nietkniętą naturą, przestaną odwiedzać nasz kraj.

Coraz więcej ludzi w Polsce i na całym świecie jest świadomych zagrożeń, jakie niesie ze sobą wprowadzenie 5G i dalsze niekontrolowane rozwijanie technik bezprzewodowych. Ci ludzie
łączą się w działaniu, by wspólnie przeciwstawić się narzucanym im przez rządy, w imieniu ?postępu? i bliżej niezdefiniowanych korzyści gospodarczych, szkodliwych dla zdrowia i środowiska rozwiązań. 5G jest forsowane w interesie ponadnarodowych korporacji, ponad głowami obywateli i samorządów, z pogwałceniem naszych konstytucyjnych praw i aktywnie ograniczając możliwość publicznej debaty na ten temat. Pora przypomnieć rządzącym, kto powierzył im mandat do sprawowania władzy i czyj interes reprezentują.

Akcja pisania listów do Ministra Zdrowia trwa, a po spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci, poświęconego planowanej liberalizacji przepisów dotyczących emisji PEM, oburzenie Polaków jeszcze bardziej wzrosło. Ponad naszymi głowami zapadają decyzje, które będą miały poważne skutki dla naszego zdrowia, dla przyszłych pokoleń i dla naturalnych ekosystemów, które mogą ulec nieodwracalnemu zniszczeniu w wyniku krótkowzrocznych i nieodpowiedzialnych działań rządu.

Koalicja Polska Wolna od 5G domaga się, podobnie jak mieszkańcy innych krajów, MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (1)

W imieniu członków i sympatyków Koalicji Polska Wolna od 5G
Komisja Sterująca i jej doradcy w składzie:

dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert ds. PEM, matka dziecka z oficjalnie zdiagnozowaną nadwrażliwością elektromagnetyczną (EHS) „barbara.galdzinskacalik” <barbara.galdzinskacalik@onet.pl>
dr Jacek Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie „jacek.nowak3@wp.pl” <jacek.nowak3@wp.pl>
mgr Jadwiga Łopata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
mgr Anna Mika, niezależny ekspert ds. PEM, osoba elektrowrażliwa (EHS) „Anna Mika” <anna.mika75@gmail.com>
mgr inż. ochrony środowiska Katarzyna Stawińska

ADRES do korespondencji:
Koalicja Polska Wolna od 5G
Brzozówka 24 D, 96-214 Cielądz, e-mail: stop5gpl@gmail.com , http://stop5g.com.pl/

Źródła

 1. PETYCJA O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (podpisana przez kilka tysięcy obywateli; zawiera krótkie streszczenie problematyki szkodliwości sztucznych pól elektromagnetycznych):
  https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true
 2. PETYCJA WS. DYMISJI URZĘDNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA SKANDALICZNE PROCEDOWANIE CYFROWEJ MEGAUSTAWY
  https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-ws-dymisji-urzednikow-odpowiedzialnych-za-skandaliczne-procedowanie-cyfrowej-megaustawy?just_launched=true&fbclid=IwAR1nWsIOona3jEl6-uI2K3qzmaJ-rU_RsIGPJxvwxBjzQ-Wtw7GhZ7gaB0M
 3. 2. Apele naukowców:
  The EMF Scientist Appeal (2015) https://emfscientist.org/
  The 5G Appeal (2017) http://www.5gappeal.eu/
  The EMF Call (2018) https://www.emfcall.org/the-emf-call/
 4. Odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
  Opinia Koalicji Polska Wolna od 5G http://stop5g.com.pl/opinia-koalicji-ws-rozporzadzenia-ministra-zdrowia/
  Opinie i listy naukowców, organizacji i obywateli (kilka przykładów) http://stop5g.com.pl/rozporzadzenie-ws-zlagodzenia-poziomow-pem-wasze-opinie/
 5. Posiedzenie parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci na temat: ?Wielokrotne zwiększanie dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku – propozycja ministra zdrowia? https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=A8C866A9801DFD0BC12584BA0038A41A#
 6. . ?Megaustawa 5G ? Czy ta Księga rzeczywiście jest Biała??, niezależna ekspertyza Instytutu Spraw Obywatelskich https://inspro.org.pl/polecamy/ekspertyza-megaustawa-5g/
 7. . Timothy Schoechle ?Re-Inventing Wires: The Future of Landlines and Networks? (raport)
  http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/05/Wires.pdf  Streszczenie w jezyku polskim: Kto skorzysta na uruchomieniu sieci 5G? O wyższości sieci przewodowych (raport) http://stop5g.com.pl/kto-skorzysta-z-uruchomienia-sieci-5g-o-wyzszosci-sieci-przewodowych-raport/?fbclid=IwAR3XcqGOGq8B5-Hcty-5KZEir2A9sDhB47if2_OZ1V9VKIRd6hTMUjdNGRY
 8.  OPINIE ws. ROZPORZĄDZENIA I LISTY Z ZAGRANICY http://stop5g.com.pl/rozporzadzenie-ws-zlagodzenia-poziomow-pem-wasze-opinie/