Międzynarodowy apel naukowców o redukcję ekspozycji ludności na sztuczne pola elektromagnetyczne ze względu na poważne negatywne skutki zdrowotne tych pól udokumentowane w tysiącach badań naukowych.