ODDZIAŁYWANIE ELEKTROMAGNETYCZNYCH FAL MILIMETROWYCH NA ZDROWIE PRACOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH SIECI SG I POPULACJI GENERALNEJ

Raport w formacie PDF
Przygotował zespół pod redakcją prof. dr. hab. med. Konrada Rydzyńskiego
(Instytut Medycyny Pracy w Łodzi):

dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
dr inż. Jolanta Karpowicz (Centralny Instytut Ochrony Pracy ? PIB, Warszawa)
płk. dr inż. Jarosław Kieliszek (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa)
dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
dr hab. inż. Kamil Staniec, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)