Nowotwory bez winowajców

      Brak komentarzy do Nowotwory bez winowajców

W pracy przedstawiono ewidentne przykłady wskazujące na decydujący udział urządzeń
nadawczych w powstawaniu nowotworów. Przytoczono zbieżne dane epidemiologiczne
umieralności na nowotwory z trzema skokami wzrostu emisji pól elektromagnetycznych
związanych z elektryfikacją, nadajnikami radiowymi i telewizyjnymi oraz z siecią telefonii
komórkowej. Przytoczono dane pokazujące zmniejszenie rozrodczości pod wpływem
mikrofal. Pokazano też dlaczego w większości publikacji dotyczących tematu sieci
komórkowych wpisywana jest konkluzja, że urządzenia emitujące mikrofale nie oddziałują na
organizmy żywe poniżej efektu termicznego,

Cały artykuł dr Diany Wojtkowiak w formacie pdf  http://renesans21.pl/wp-content/uploads/2019/11/Nowotwory-bez-winowajców.pdf