GLOBALNY PROTEST STOP 5G W DNIACH 25 I 26 KWIETNIA 2020. Nie zgadzamy się na 5G!

UWAGA!
W zawiązku z koronawirusem mamy szczególną sytuację a więc działania muszą być bardziej twórcze.
ZAPRASZAMY WAS DO PODJĘCIA AKTYWNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH GLOBALNEGO PROTESTU STOP 5G W DNIACH 25 I 26 KWIETNIA 2020. Główny hasłem tego protestu jest ?Nie zgadzamy się na 5G!?

Propozycje działań poniżej:

  1. napisz i wyślij zwykłe listy/zwykłą pocztą, ale za potwierdzeniem odbioru, do swojego wójta/burmistrza/prezydenta miasta i do radnych
  2. napisz i wyślij list do prezydenta, premiera, ministrów oraz posłów i senatorów RP ze swojego okręgu,
  3. zwieś na balkonie i/lub w oknie i/lub na swoim polu, w ogrodzie, na płocie baner/plakat: NIE ZGADZAM SIĘ NA 5G lub STOP 5G!
  4. zorganizuj Protest Balkonowy: oprócz baneru można wykrzyczeć hasła, zrobić hałas gwizdkami, garnkami i patelniami
  5. zorganizuj spotkanie informacyjno-edukacyjne na skype/zoom lub inna dozwoloną formę protestu
  6. przekaż tę wiadomość innym.

Nie lekceważ prawa! Łamanie prawa przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego. Wiele można zrobić w ramach dozwolonych środków!
Przesyłajcie informacje do nas o Waszych akcjach.

Z pozdrowieniami,
Jadwiga i Julian
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl