Badania w USA finansowane przez rząd

Zachodzi bezprecedensowe, bez konsultacji z obywatelami i władzami lokalnymi itd., parcie przez rząd do szybkiego wdrożenia nieprzebadanej i o nieudowodnionym bezpieczeństwie dla zdrowia i środowiska nowej technologii telekomunikacji 5 generacji (5G).

Ostatnio, po zakończeniu w 2018 r. w USA olbrzymich, finansowanych przez rząd badań – National Toxicology Program – oficjalnie przyznano, że promieniowanie na poziomie jak z telefonu komórkowego (spełniające standardy INCIRP) u samców szczurów (https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/)
:
1) wywołuje raka serca (stopień pewności najwyższy, tzw. clear evidence),
2) przyczynia się do raka mózgu i ślinianek (stopień pewności dość wysoki, tzw. some evidence).

Trzeba wiedzieć, że 90% wyników badań na szczurach sprawdza się u ludzi.
To były badania w kontrolowanych warunkach, a nie epidemiologiczne, co do których zawsze można mieć uwagi, że nie wyeliminowano innych czynników rakotwórczych ze środowiska badanych?

Co więcej, w sytuacji, gdy istnieje już ok. 25 000 publikacji naukowych o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska, generalnie, ze strony bezprzewodowych technologii komunikacji… ? jak to ujawnił w 21-minutowym podsumowaniu najważniejszych wyników badań nt. tych zagrożeń prof. Olle Johansson z Karolinska Institut w Szwecji na międzynarodowej konferencji organizowanej po raz III-ci w 2018 przez Urząd Miasta w Krakowie (https://www.youtube.com/watch?v=gGleLwIdJco)