Wniosek o moratorium na wprowadzenie 5G

Wniosek o wytyczne na podstawie niezależnych badań
Wniosek o dokumenty pokazujące, że 5G jest bezpieczna

Szanowny Dr Karmenu Vella, Komisarz UE ds. Środowiska
cc: Ministrowie Środowiska, Towarzystwo Ochrony Przyrody, World Wildlife Fund,
The Nature Conservancy (europe@tnc.org), Greenpeace

W nawiązaniu do zasady ostrożności (en. Precautionary Principle) która pozwala szybko reagować w obliczu możliwego zagrożenia dla zdrowia ludzi ? instytucje mogą podejmować środki ochronne bez konieczności czekania, aż ? zagrożenia uwidocznią się w rzeczywistości? należy podjąć działania zapobiegawcze ?? (C-157/96 ; C-180/96, 99-100). Badania potwierdzają, że 5G stanowi zagrożenie dla całego życia na Ziemi.

 

Czytaj całość