Prezentacja i stanowisko Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci w dniu 20 grudnia 2019 roku

Uznając życie i zdrowie obywateli, zwłaszcza dzieci i młodzieży, za niezbędny warunek dobra Narodu, a zarazem dążąc do poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na podstawie nowoczesnych technologii zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju oraz jednocześnie przeciwdziałając zanieczyszczeniom polami elektromagnetycznymi oraz e-uzależnieniom:

1. Domagamy się MORATORIUM NA 5G do czasu, aż badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Czytaj całość w plku w formacie tekstowym