Moratorium 5G – do Ministra Środowiska

12.07.2019

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54 (Wejście od ul. Reja 3/5)
00-922 Warszawa

Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze

Tysiące niezależnych badań potwierdza, że niejonizujace promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), perforacja bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia. nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity ? EHS) i wiele innych. Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na to promieniowanie, której nie da się uniknąć.

Nie popieramy Megaustawy Cyfrowej, która została przegłosowana w sejmie 4 lipca bez konsultacji społecznych. W naszym głębokim przekonaniu ustawa ta narusza podstawowe prawa Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ochrony własności. Jest niezgodna z Konstytucją RP. Ma szereg wad i jest szkodliwa dla naszego Narodu. Jedną z jej wad jest zniesienie zakazu stawiania masztów telefonii komórkowej w Parkach Narodowych i Rezerwatach Przyrody. Zakaz ten powstał kiedyś nie bez przyczyny, aby chronić resztki dziewiczej przyrody. MegaUstawa chce nam zniszczyć  te ostatki pięknej Polski jakie nam pozostały. 

Poza wizualnym szpeceniem przyrody, maszty telefonii komórkowej emitują promieniowanie elektromagnetyczne, które nie jest obojętne dla środowiska. Mówi o tym np. apel naukowców specjalistów od pól elektromagnetycznych (EMFscientist.org). Owady, np pszczoły  są szczególnie wrażliwe na pole elektromagnetyczne.

Panie Ministrze,

Wiele tysięcy obywateli poparło PETYCJĘ O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE. Liczba sprzeciwiających się rośnie szybko.

PETYCJA: https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true

Przeciw 5G opowiadają się m.in.: prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski, prof. dr hab. Halina Abramczyk, dr hab. inż. Henryk Banach, dr hab. inż. Janusz Mikuła, dr Diana Wojtkowiak, Dr Jacek Nowak, dr Jerzy Gremba, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju. Władze samorządowe na terenie całego kraju (np. gminy: Ciechocinek, Slawkowo, Jabłonna, Chełm, Gniewkowo, Chotcza, Dorohusk, Pęcław) wyrażają swoje zaniepokojenie z powodu możliwości wprowadzenia 5G oraz megaustawy widząc, że zmiany w niej zawarte służą interesom operatorów sieci telefonii komórkowej a nie lokalnej społeczności oraz że narusza ona podstawowe prawa obywateli do ochrony zdrowia, własności, środowiska. Kto zapoznał się z konsekwencjami masowego wprowadzenia mikrofal 5G, ten jest przeciw.

Prosimy Pana o uszanowania głosu Obywateli i Wyborców poprzez POPARCIE DLA MORATORIUM NA 5G do czasu, aż badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Z poważaniem,

Mgr Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl