Tagged ‘oszustwo’

GMO – Cicha broń masowego rażenia

Julian Rose, luty 2018

W czasie gdy z góry spada na nas toksyczny koktajl chemtrails, GMO pełni tę samą funkcję z dołu. Oba zjawiska powodują straszne zniekształcenia natury. Chemtrails blokują przepływ energii świetlnej na ziemię i niszczą życie poprzez rozpylane w atmosferze i na ziemi nanocząsteczki. GMO zmienia DNA w królestwie roślin i zwierząt poprzez celowe zniekształcanie puli genów, forsując niepasujące genotypy w sposób, jaki odrzuca natura.

Obserwujemy w tych dwóch rodzajach działań wojennych podwójny proces masowego ludobójstwa: geoinżynierię atmosfery i inżynierię genetyczną żywych organizmów. Oba są zaplanowanymi aktami zniszczenia naturalnej ewolucji naszej planety, ludzi, roślin, zwierząt i owadów.

Za tymi dwoma rodzajami broni masowego rażenia stoją korporacje kontrolowane przez w dużej mierze niewidoczną, tajną klikę, której celem jest sprawowanie całkowitej kontroli nad każdym aspektem życia na naszej planecie. Co więcej, klika ta chce również zmienić budowę ludzkiego DNA, aby usunąć to, co boskie: wszystkie emocje związane z miłością, pięknem, kreatywnością, współczuciem, mądrością i radością.

Nie zaciągajcie mentalnej zasłony, kiedy słyszycie te informacje, ponieważ to tylko sprawia, że jesteście nieświadomi prawdy. A jeśli jesteście nieświadomi prawdy, oznacza to, że otwieracie się na manipulację, jaką stosują te same siły. (więcej…)

Bitwa o Brexit

Co się naprawdę dzieje?

W 2016 roku, kiedy premierem Wielkiej Brytanii był David Cameron, obywatele tego kraju wzięli udział w referendum, w którym mieli wypowiedzieć się na temat tego, czy Wielka Brytania powinna pozostać w Unii Europejskiej tak, by większość decyzji było nadal podejmowanych w Brukseli.

Jak powszechnie wiadomo, większość opowiedziała się za opuszczeniem UE. 17,3 miliona obywateli głosowało w ten sposób.

Zezwalając na to referendum, Cameron popełnił nieumyślnie polityczne samobójstwo. On i jego doradcy byli przekonani, że większość zagłosuje za pozostaniem w UE. Tak rozpoczęła się saga zwana „Brexitem”.

Wybrano nowego premiera. Została nim Theresa May z Partii Konserwatywnej, która wcześniej stała na czele ministerstwa spraw wewnętrznych. May postrzegana jest przez członków swojego rządu jako ta, która najlepiej będzie w stanie wynegocjować warunki związane z opuszczaniem UE. Tyle że żaden kraj nie opuszczał jeszcze nigdy Unii, nie ma więc precedensu i nie wiadomo, jakie dokładnie powinny być procedury. (więcej…)

NATO – prowokator nieustającej wojny.

Polska pod okupacją obcych wojsk

Polska – kraj, który w przeszłości przez tyle lat znajdował się pod obcą okupacją, po raz kolejny przeżywa upokorzenie związane z naruszeniem jej suwerennego terytorium przez obce wojska. Tym razem jednak, obca armia nadchodzi pod flagą NATO, a celem jest zbudowanie antyrosyjskiej „sceny wojennej”– przyczółka logistycznego będącego częścią przygotowań do możliwej trzeciej wojny światowej.

Nic więc dziwnego, że jestem bardzo zaniepokojony tymi manewrami. Jako obywatel brytyjski pracujący w Polsce od czternastu lat, nie mogę pozbyć się poczucia głębokiej niesprawiedliwości, jaka dotyka obecnie Polaków. Większość ludzi nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, że naród polski prowadzony jest drogą, która może doprowadzić do ustanowienia bardzo niebezpiecznego precedensu – stałej obecności na polskich ziemiach obcej armii pod wodzą Stanów Zjednoczonych.

Być może najbardziej niepokojącym aspektem tej sytuacji jest to, że polski rząd, przyjmuje tą „okupację” z otwartymi ramionami, ponieważ wydaje się być obsesyjnie przekonany o tym, że Rosja może planować najazd na Polskę. Nie ma na to jednak żadnych, uzasadnionych dowodów, a to sprawia, że zgoda na taką „okupację” nabiera charakteru przestępstwa. (więcej…)