Tagged ‘inżynieria genetyczna’

GMO – Cicha broń masowego rażenia

Julian Rose, luty 2018

W czasie gdy z góry spada na nas toksyczny koktajl chemtrails, GMO pełni tę samą funkcję z dołu. Oba zjawiska powodują straszne zniekształcenia natury. Chemtrails blokują przepływ energii świetlnej na ziemię i niszczą życie poprzez rozpylane w atmosferze i na ziemi nanocząsteczki. GMO zmienia DNA w królestwie roślin i zwierząt poprzez celowe zniekształcanie puli genów, forsując niepasujące genotypy w sposób, jaki odrzuca natura.

Obserwujemy w tych dwóch rodzajach działań wojennych podwójny proces masowego ludobójstwa: geoinżynierię atmosfery i inżynierię genetyczną żywych organizmów. Oba są zaplanowanymi aktami zniszczenia naturalnej ewolucji naszej planety, ludzi, roślin, zwierząt i owadów.

Za tymi dwoma rodzajami broni masowego rażenia stoją korporacje kontrolowane przez w dużej mierze niewidoczną, tajną klikę, której celem jest sprawowanie całkowitej kontroli nad każdym aspektem życia na naszej planecie. Co więcej, klika ta chce również zmienić budowę ludzkiego DNA, aby usunąć to, co boskie: wszystkie emocje związane z miłością, pięknem, kreatywnością, współczuciem, mądrością i radością.

Nie zaciągajcie mentalnej zasłony, kiedy słyszycie te informacje, ponieważ to tylko sprawia, że jesteście nieświadomi prawdy. A jeśli jesteście nieświadomi prawdy, oznacza to, że otwieracie się na manipulację, jaką stosują te same siły. (więcej…)