Tagged ‘fałsz’

Rażąca dwulicowość dziennikarzy mainstreamowych

Jesteśmy obecnie świadkami czegoś niezwykle szokującego – zawód dziennikarza (i mam tu na myśli dziennikarzy mainstreamowych) zarówno przekazu pisanego jak i mówionego, zszedł na bardzo niski poziom, który możemy określić jednym słowem – dezinformacja. Możemy się spodziewać, że wszystko, co ma znaczenie z politycznego punktu widzenia, będzie powtarzaną w kółko, przygotowaną wcześniej propagandą rządu lub korporacji.

To nie jest dziennikarstwo. To jest to, co George Orwell określił jako „nowomowa”.

Jest to niebezpieczna gra, w którą pogrywają pisma mainstreamowe. Dziennikarze są świadkami jakiegoś wydarzenia, ale przestawiają go zupełnie inaczej. Pozwólcie, że przytoczę tutaj przykład przekazu, jaki dociera z Bliskiego Wschodu.

Do tego czasu jasne musi być już dla nas wszystkich, że Rosja z Vladimirem Putinem jest odpowiedzialna praktycznie za wszystko, co nie działa dobrze dla zachodniego neoliberalnego/neokonserwatywnego globalizmu. W zasadzie lawina oskarżeń pod adresem Rosji i Putina została sprowadzona do farsy głównie z uwagi na fakt, że tych oskarżeń nie popierają faktyczne dowody. Oczekuje się, że wszyscy „wiemy”, że to znowu „Pan Zły” i że Zachód musi stać w gotowości, by podjąć działania przeciwko jego „tyranii”. (więcej…)