‘Artykuły’

Syntetyczny szok elektryczny – Od elektryfikacji do sieci 5G

 

Jesteśmy z natury elektryczni. Jednak stworzona przez człowieka „syntetyczna” odmiana, która naśladuje wersję natury, nie pomaga nam żyć zdrowo i w pełni. Przeciwnie – działa ogłupiająco. Tak po prawdzie, Edison, Tesla i inni nie do końca oddali światu przysługę, wynajdując i wprowadzając do użytku „syntetyczny prąd”.

Nie chodzi o to, że nie chcieli dobrze. Bez wątpienia chcieli, ale rewolucja, jaką spowodowało pojawienie się światła elektrycznego oddaliła człowieka jeszcze bardziej od jego źródła jako „istoty naturalnej”.

W hipotezie medycznej Samuela Milhama z Departamentu Zdrowia Stanu Waszyngton z 2009 roku pt. „Dowody historyczne na to, że elektryfikacja spowodowała epidemię chorób cywilizacyjnych w XX wieku” czytamy, że odkąd Edison zaczął elektryfikować Nowy York w 1880 roku, ekspansja tego procesu korelowała z gwałtownym wzrostem chorób kardiologicznych, cukrzycy, liczby samobójstw i nowotworów. (więcej…)

„Doktryna fuzji”. Totalitarne przejęcie i program prywatyzacji państwa.

Podczas ubiegłej dekady coraz bardziej widoczny był proces osłabiania państw narodowych, rozumianych jako kulturowo spójna platforma obywatelskiego działania.

W Europie kraje zostały pozbawione swojego statusu odrębnych narodów, rządzonych przez rządy pochodzące z wyboru. Przekształcono je w zależne od korporacji instycje z przydzielonymi sobie celami i środkami ich osiągania. Najważniejszym z tych zadań jest dominacja nad wszystkimi segmentami rynku poprzez jawne wpływanie na rządy. Metodą jego osiągnięcia jest wymuszenie poprzez uzyskanie przewagi finansowej. (więcej…)

Uwalniając się z dogmatów religijnych

Musimy cofnąć się wstecz dalej niż religia. Jest to punkt wyjścia wielkiego przewartościowania, które podejmujemy, aby uwolnić się od ciężaru fałszywej wiedzy. Aby uwolnić się od niekwestionowanego przyjmowania czegoś za prawdę. Musimy cofnąć się do korzeni ludzkości i tym samym przywrócić bezpośredni i obustronny związek z naturą i wszechświatem, którego częścią jesteśmy.

Religie zostały wymyślone przez człowieka i stanowią pewną interpretację siły życiowej – w dodatku nieprawdziwą. Siła życiowa (natura i wszechświat) działa bezpośrednio przez człowieka. Nie ma tu miejsca na „pośredników”, którzy cenzurują nasze doświadczenia.

Religie zbudowały niewidzialny mur pomiędzy człowiekiem i naturą oraz pomiędzy człowiekiem a Bogiem, ustanawiając warunki „przyzwoitego zachowania” zgodnie z doktryną posłuszeństwa. Teraz, kiedy mury te kruszą się, powinniśmy stanąć dumnie i powiedzieć: „Natura, nie religia”. „Prawda, nie dogmat”.

To jest zaledwie pierwszy krok na naszej drodze liczącej tysiące kilometrów. Kiedy łuski opadną z naszych oczu, nie tylko dostrzeżemy prawdę sformułowania „natura, nie religia”, ale również to, że to Bóg stworzył naturę. Dostrzeżemy, że natura jest przejawem Stwórcy. Tak więc, mając naturę jako swoją bazę, następnym krokiem będzie dążenie do tego, aby zbliżyć się jeszcze bardziej do naszego Stwórcy. Aby zdać sobie sprawę z tego, że Bóg jest w nas. To są kolejne kamienie milowe na drodze naszej emancypacji jako istot ludzkich.

“Musimy dotrzeć do prawdziwych fundamentów życia. Powierzchowne zaledwie uporządkowanie życia, które sprawia, że najgłębsze potrzeby pozostają niezaspokojone, jest tak nieefektywne, jak gdyby nie podjęto wcale żadnego wysiłku, by coś uporządkować” (Księga Przemian, Źródło). (więcej…)

ZATRZYMAJMY ZABÓJCZE SIECI 5G I WI-FI!

Jest to stan wyjątkowy dotyczący całej planety

Bardzo niebezpieczne rozszerzenie promieniowania elektromagnetycznego, które emitują wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej, wi-fi, smartfony, i-pody i wszystkie tym podobne technologie elektromagnetyczne, ma zostać wprowadzone na całym świecie już końcem tego roku (2018), jeśli nie wystąpimy razem, aby go zatrzymać!

180 naukowców i lekarzy z 35 krajów domaga się, aby Komisja Europejska wycofała zgodę na wi-fi 5G, dopóki kwestie bezpieczeństwa nie zostaną zbadane przez w pełni niezależne badania. Komisja jednak, pod wpływem potężnego konsorcjum zwolenników sieci 5G, nie wysłuchała głosu naukowców i lekarzy.

Co to jest 5G i jak to działa?

Technologia 5G jest rozszerzeniem już istniejących pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF-EMF) 2, 3 i 4G. Różnica polega na tym, że technologia 5G wykorzystuje bardzo krótkie sygnały o wysokiej częstotliwości pomiędzy wieżami a odbiornikami (np. telefonami komórkowymi), co oznaczać będzie miliony nowych przekaźników, które trzeba będzie zbudować w bliskich odległościach (co 10-12 domów w warunkach miejskich). Trudno wprost sobie wyobrazić taki wzrost liczby przekaźników! Oznaczać to będzie nieuniknioną ekspozycję obywateli na smog elektromagnetyczny za każdym razem, kiedy tylko wyjdą na ulicę.

Emitowane impulsy działają na długości fali praktycznie identycznej z długością fali ludzkiego mózgu, która pozwala zakodowywać podprogowe wiadomości. Ich intensywność również przekroczy znacznie istniejące impulsy.

Aby zmaksymalizować efektywność oraz zasięg tych sygnałów, konsorcjum korporacji działających pod nazwą „Space X” planuje umieszczenie 4 425 satelitów na orbicie okołoziemskiej już w 2019 roku! Zaraz potem planuje się umieszczenie kolejnych 12000 satelitów, aby zapewnić 360 stopniowy, wolny od opóźnień internet na każdym metrze kwadratowym na Ziemi. Jeśli doliczymy kolejne 4000 satelitów, które również mają być umieszczone na orbicie, dochodzimy do liczby 20000.

Konsorcjum Space X, pod wodzą Elona Muska, planuje umieszczać pierwsze satelity końcem 2018 roku, a następne w 2019 i 2020. 29 marca 2018 roku amerykańska Federalna Komisja Łączności zezwoliła na pierwszą fazę umieszczania satelitów na orbicie, pomimo faktu, iż nie ma upoważnienia do decydowania w kwestiach ochrony zdrowia publicznego.

Arthur Firstenberg, który zajmuje się badaniem mikrofali, ostrzega przed bezprecedensowymi niebezpieczeństwami, jakie się z tym wiążą. Należą do nich: utrata powłoki ozonowej, zniszczenie Pasa Van Allena, zaburzenia pogodowe na skalę globalną, zanieczyszczenie wód podskórnych, zanieczyszczenie przestrzeni kosmicznej, promieniowanie mikrofalowe i zanieczyszczenie nocnego nieba – wszystko to będzie konsekwencją ogromnej liczby satelitów okrążających Ziemię. Innym źródłem toksycznych zanieczyszczeń będzie start setek rakiet niezbędnych do umieszczenia satelitów na orbicie.

Obecnie tylko 66 satelitów dostarcza sygnałów dla sieci globalnej. Planowany wzrost jest na całkowicie bezprecedensową skalę.

Jaki jest wpływ ekspozycji 5G na ludzi?

Ponad 230 naukowców i lekarzy z 41 krajów wyraziło „poważne zaniepokojenie” w związku z powszechną i zwiększającą się ekspozycją na promieniowanie EMF emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe jeszcze przed dodatkowym rozwojem technologii 5G. Powołują się oni na fakt, że „liczne nowe publikacje naukowe wskazują na to, że EMF wpływa na żyjące organizmy na poziomach dużo poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych”.

Wpływ ten obejmuje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne systemu rozrodczego, deficyty pamięci i trudności w nauce, zaburzenia neurologiczne i szkodliwy wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Te negatywne skutki rozciągają się dalej, poza gatunek ludzki, ponieważ coraz więcej dowodów wskazuje na szkodliwe oddziaływanie zarówno na rośliny jak i zwierzęta.

Największe badania światowe – Narodowy Program Toksykologiczny (National Toxicology Program – NTP), pokazują statystycznie znaczący wzrost przypadków zachorowania na raka mózgu i serca u zwierząt narażonych na promieniowanie EMF poniżej progu podanego przez ICNIRP (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym), który uznaje większość krajów. Nowe badania i kilka badań epidemiologicznych, w tym najnowsze badania związane z używaniem telefonów komórkowych i ryzykiem zachorowania na raka mózgu, potwierdzają, że promieniowanie RF-EMF jest szkodliwe dla ludzi.

W wytycznych EUROPA EM EMF 2016 stwierdza się, że „istnieją mocne dowody wskazujące na to, że długoterminowa ekspozycja na niektóre promieniowania EMF stanowi czynnik ryzyka dla chorób, takich jak nowotwory, choroba Alzheimera i bezpłodność u mężczyzn… Powszechne objawy nadwrażliwości na pole elektromagnetyczne obejmują bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, depresję, brak energii i objawy grypopodobne.”

W Międzynarodowej Deklaracji dotyczącej EHS (nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne) i MCS (wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna) powstałej w 2015 roku w Brukseli, stwierdza się, co następuje: „EHS i MCS to choroby wskaźnikowe, które mogą stworzyć istotny problem dotyczący zdrowia publicznego w nadchodzących latach na całym świecie, to jest we wszystkich krajach wdrażających bez ograniczeń technologie bezprzewodowe oparte na polu elektromagnetycznym”. Czytamy dalej: „Brak działania oznacza koszty dla społeczeństwa i nie stanowi już opcji. Należy podjąć zasadnicze środki zapobiegawcze i uczynić je priorytetowymi, by zapobiec światowej epidemii.”

Czy jakiekolwiek instytucje światowe zaangażowane są w zapobieganie rozwojowi technologii 5G?

W treści Rezolucji 1815 (Rada Europy, 2011), Kodeksu Norymberskiego (1949) oraz unijnej Zasady Ostrożności można znaleźć zapisy wzywające do wprowadzenia zakazu dla wszelkich działań/eksperymentów na społeczeństwie, które nie przeszły wcześniej kontrolowanych testów i/lub które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu planety i jej narodów. Jednakże rządy narodowe ustalają różne „poziomy bezpieczeństwa” dla emisji sieci 2, 3 i 4G, z których praktycznie wszystkie są za wysokie, by zapobiec konsekwencjom zdrowotnym, włącznie z tymi wymienionymi powyżej.

Jak słusznie zaobserwowano: „Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa chronią przemysł a nie zdrowie” a aktualne wytyczne są przestarzałe. Nowe, niezależne wytyczne/zasady są pilnie potrzebne, ale przemysł telekomunikacyjny i korporacje, które planują rozwój sieci 5G, stosują intensywny lobbing, wykorzystując w tym celu ogromne środki finansowe, by upewnić się, że ich plany nie zostaną zablokowane.

NASZE ZADANIE:

Tak jak próby wprowadzenia laboratoryjnych technologii mutujących geny (GMO) na nasze pola uprawne i do żywności na całym świecie, technologia 5G stanowi równie poważne zagrożenie z nieba. Jest to ten sam program – wojna przeciwko naturze, człowiekowi i naszemu wspólnemu duchowi egzystencji.

Każdy z nas znajduje się na linii ognia i tylko jednocząc się i łącząc wysiłki, by odwrócić proces destrukcji, możemy odzyskać kontrolę nad naszym życiem i ocalić nasz gatunek przed wyniszczeniem. Tak ważne dla nas drzewa, dostarczające nam tlenu, ścinane są w miastach – celem jest usunięcie wszelkich możliwych przeszkód dla sygnałów 5G.

Jest to stan wyjątkowy dotyczący całej planety. Mamy mniej niż rok, aby odwrócić bieg wydarzeń. Liczy się każdy głos, który może przyczynić się do zatrzymania technologii 5G. Spraw, aby Twój głos został wysłuchany teraz!

Niniejszy dokument został zredagowany przez Juliana Rose

Julian Rose jest międzynarodowym aktywistą, pisarzem, pionierem rolnictwa ekologicznego i aktorem. W latach 1987-88 prowadził kampanię, która uratowała niepasteryzowane mleko przed zakazem wprowadzania do obrotu w Wielkiej Brytanii. Wspólnie z Jadwigą Łopatą, prowadziła kampanię „Powiedz NIE GMO” w Polsce, która doprowadziła do krajowego zakazu stosowania nasion i upraw GMO w tym kraju w 2006 roku. Jest autorem dwóch poczytnych książek: „Zmieniając kurs na życie” oraz „W obronie życia” . Więcej informacji www.julianrose.info

Więcej informacji na temat kampanii oraz konsorcjów stojących za technologią 5G znaleźć można na poniższych stronach:

http://www.stopglobalwifi.org/

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/

Redagując niniejsze ostrzeżenie, korzystałem głównie ze wspaniałej strony Arthura Firstenberga.

Gdzie szaleństwo staje się normą

Siedzę w hali odlotów krakowskiego lotniska, czekam na lot do Edynburga. Naprzeciw mnie siedzi młoda kobieta, pomiędzy nogami trzyma butelkę Coca-Coli. Jej różowy telefon komórkowy spoczął na tym samym miejscu. Pierwsze, powoli niszczy jej jelita i układ nerwowy, drugie powoli niszczy jej mózg i układ rozrodczy.

W uszach ma słuchawki biegnące od telefonu. Jej twarz wyraża pustkę i rezygnację. Z pewnością nie zdaje sobie sprawy z tego, że systematycznie zmniejsza przewidywaną długość swojego życia.

Jest tu dość tłoczno. Jak co dzień, w sterylnych, oświetlonych neonami korytarzach, które stały się stereotypowym środowiskiem międzynarodowych lotnisk na całym świecie, typowi reprezentanci globalnych korporacji eksponują najnowsze ubrania. Produkty w ofercie – wszystkie przetworzone, zapakowane są tak pokazane, że „nie możesz im się oprzeć”.

W tym miejscu powietrze jest „udoskonalone” klimatyzacją, jak wszystko w około. Łącznie z …. mikrofalowym smogiem elektronicznym, którego obecność gwarantuje, że nikomu mózg nie działa tak, jak powinien. Wszyscy jesteśmy znieczuleni. Wytworzona elektryczność jest tu dominującą energią, mruczy i bzyczy z setek urządzeń i punktów zasilania, ekranów i hot spotów WiFi. Takie lotniska, jak to w dużym stopniu symbolizują przyswajanie szaleństwa jako normy. Co najmniej odczłowieczone i zależne od technologii totemy współczesnej skomputeryzowanej ery, pełzną na przód niestrudzenie homogenizując różnorodność planety. (więcej…)

ZATRZYMAJMY ZABÓJCZE SIECI 5G I WI-FI!

Jest to stan wyjątkowy dotyczący całej planety

Bardzo niebezpieczne rozszerzenie promieniowania elektromagnetycznego, które emitują wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej, wi-fi, smartfony, i-pody i wszystkie tym podobne technologie elektromagnetyczne, ma zostać wprowadzone na całym świecie już końcem tego roku (2018), jeśli nie wystąpimy razem, aby go zatrzymać!

180 naukowców i lekarzy z 35 krajów domaga się, aby Komisja Europejska wycofała zgodę na wi-fi 5G, dopóki kwestie bezpieczeństwa nie zostaną zbadane przez w pełni niezależne badania. Komisja jednak, pod wpływem potężnego konsorcjum zwolenników sieci 5G, nie wysłuchała głosu naukowców i lekarzy.

Co to jest 5G i jak to działa?

Technologia 5G jest rozszerzeniem już istniejących pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF-EMF) 2, 3 i 4G. Różnica polega na tym, że technologia 5G wykorzystuje bardzo krótkie sygnały o wysokiej częstotliwości pomiędzy wieżami a odbiornikami (np. telefonami komórkowymi), co oznaczać będzie miliony nowych przekaźników, które trzeba będzie zbudować w bliskich odległościach (co 10-12 domów w warunkach miejskich). Trudno wprost sobie wyobrazić taki wzrost liczby przekaźników! Oznaczać to będzie nieuniknioną ekspozycję obywateli na smog elektromagnetyczny za każdym razem, kiedy tylko wyjdą na ulicę. (więcej…)

Aktywizm prowadzony prze Ducha – Prawdziwa władza ludu

W czasie gdy świat pogrąża się w chaosie na skutek odgórnego despotyzmu i oddolnego, poprawnego politycznie pacyfizmu, poszukiwacze „ścieżki” siedzą w lotosie, kontemplując swoje pępki lub odpływając w inne światy.

Zgłębianie wewnętrznych nauk duchowych łatwo może stać się wymówką do tego, żeby nie robić niczego. Niczego odnośnie kwestii, które są naprawdę ważne. Niczego, co stanowiłoby zajęcie stanowiska przeciwko destrukcji, jaka ma miejsce wokół nas. Mówię „łatwo może się stać”, ponieważ wielu aspirantów, uczestniczących w seminariach duchowych, warsztatach, konferencjach i retreatach na całej planecie, przyjęło popularny pogląd, że nie powinni oni zaangażować się w żadną konfrontację – za wyjątkiem być może konfrontacji z samym sobą.

Twierdzą oni, że próby powstrzymania czegoś złego kłócą się z „wewnętrzną pracą duchową”. Wymaga to konfrontacji i tym samym przyciąga negatywne wibracje, a chodzi nam przecież o „pokój, miłość i tolerancję”.

Jest to unikanie zwyczajnej ludzkiej odpowiedzialności (zdolności do odpowiedzi), która nakazuje działać w obliczu rażących przypadków niesprawiedliwości i okrucieństwa. Nie jest to reakcja zgodna z duchem. Wprost przeciwnie – jest to zwykły akt tchórzostwa kryjącego się za naukami metafizycznymi, które mówią, że należy kierować się „do wewnątrz” a nie na zewnątrz, jeśli chcemy zrobić coś dobrego na tym świecie. Jest to bardzo wygodna mantra dla tych, którzy chcą unikać odczuwania czy też brania odpowiedzialności za szokujące poziomy okrucieństwa i zniszczenia, których jak twierdzą, są świadkami i które pośrednio wspierają na co dzień. (więcej…)

Puls elektromagnetyczny czy puls serca?

Serce człowieka nie jest wytworem technologii. Zablokujmy rozwój sieci 5G zanim będzie za późno.

Postindustrialna fascynacja ludzkości postępem technologicznym odgrywa od czasów rewolucji przemysłowej dominującą rolę w wyznaczaniu kierunku, w jakim podążyły społeczeństwa zachodnie. „Maszyna” a także materialne i finansowe bogactwo niezbędne do tego, aby ją posiadać i obsługiwać, stopniowo wchłonęły bardziej ludzkie wartości, które występowały przed jej dominacją.

Fascynacja tak zwaną współczesną nowoczesną technologią jest przedłużeniem ogólnego hołdu składanego „postępowi” technologicznemu, jaki ma miejsce od trzech stuleci. Doprowadziło to do punktu, w którym innowacje wcale nie mają za zadanie zmniejszenia „ciężaru pracy”, ale praktycznie otwarcie przedstawiają się jako udogodnienia, bez których większość zachodniego społeczeństwa nie mogłaby praktycznie funkcjonować.

Kontrowersyjnie, każdy krok na drodze wiodącej do tego stanu abstrakcji obejmował skoki pełnego wyobraźni myślenia, które czerpie z zasad uniwersalnej energii. Geniusz Nikoli Tesli jest jednym z przykładów. Jednocześnie, każdy „krok do przodu” przynosił pasmo uszczerbków dla zdrowia i stanu środowiska naturalnego, ludzi, zwierząt i owadów, stwarzając zagrożenie dla samej esencji zrównoważonej planety i nadwerężając ją. (więcej…)

Niedopuszczalne zbrodnie przeciwko ludzkości

Podział w sercu konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Od dekad Palestyńczycy żyją na skaju zagłady. Ich ziemia była stopniowo zagarniana, aż pozostał zaledwie maleńki skrawek. Jest to historia, która nie przeminie tak po prostu, nawet dla tych, którzy znajdują się tysiące kilometrów dalej i próbują odwrócić oczy i uszy od wstydu, który spada na okrutnego ciemiężcę tego obecnie maleńkiego kawałka ziemi i znużonego ciągłą walką ludu.

W 1975 roku pracowałem w kibucu zwanym Rosh Hanikra w północnym Izraelu. Główny dochód przynosiła mu intensywna produkcja awokado. Żyło w nim około czterystu ludzi. Eksperyment społeczny znany pod nazwą kibuców rozwinął się po drugiej wojnie światowej, kiedy tysiące Żydów z Europy, którzy ocaleli z pogromu Hitlera, przeniosły się do Izraela, aby tam odnaleźć swój nowy dom.

Kibuce rozwinęły się jako osady ziemskie, często zakładane na mało żyznych glebach, na których stopniowo przywracano żyzność. W kibucu Rosh Hanikra wszyscy jedliśmy wspólne posiłki w dużej jadalni i spaliśmy w małych domkach rozsianych pośrodku gospodarstwa. Nikt nie był właścicielem ziemi czy domów. Kibuc był komuną, a ci, którzy byli częścią społeczności najdłużej, nabywali pewne przywileje.

Tak to funkcjonowało, a ja byłem wolontariuszem przez krótki okres. Moim celem było poznanie alternatywnych modeli osadnictwa ziemskiego pod kątem przyszłych działań w majątku ziemskim w Wielkiej Brytanii, który odziedziczyłem po śmierci mojego ojca kilka lat wcześniej. (więcej…)

Transegniczny węzeł Monsanto i Bayer zawiązany

Nie przegap Mono Satanistycznego ślubu roku!
Julian Rose
Raport Specjalny na łamach Tygodnika Wiadomości Big Farma/Big Agro

Szczęśliwy dzień dziś nastał! Dwa twory prawie doskonale do siebie pasujące mają oto zostać połączone piekielnym węzłem małżeńskim.
Po należytym rozpatrzeniu, w dniu 21 marca 2018 r. Komisja UE ds. Monopolu i Morderstw usankcjonowała małżeństwo Bayer’a i Monsanto– za książęcą kwotę zaledwie 666 mld dolarów. Jakże radosny ów dzień dla ludzi, roślin i zwierząt na tej planecie!
Weselny toast tych dwóch złej sławy i tej samej płci korporacji będzie wznoszony przygotowanym w laboratorium koktajlem Roundup Ready. Zaproszeni goście będą mogli skosztować go ze specjalnie zamówionych azbestowych kielichów, a na każdym z nich – saturnowe insygnia korporacyjnej pary.
Cyber-kelnerzy, mający tylko Aspirynę i na sztywno przytwierdzony uśmiech, przyniosą do stołu dużą misę wypełnioną rosołkiem z Agent Orange, podczas gdy na szczęśliwą parę sypie się czarne confetti w nanotechnologii niczym deszcz.
Następne danie: genetycznie modyfikowane komary w gęstym od glifosatu sosie podane z przybraniem z genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków Amflora oraz doprawione dressingiem z ziemniaków Flavor Saver prosto od Monsanto. Jak dowiedzieliśmy się z wiarygodnych źródeł, jako wielce oczekiwany deser, zostanie podany pudding ze Złotego Ryżu Golden Rice bogatego w związki fosforoorganiczne. Serwowany w pucharkach z genetycznie wyprodukowanej świńskiej skóry, noszących na brzegach inskrypcje „Nowy Porządek Świata”.
Goście otrzymają także lekkie digestivo, czyli kieliszeczek podgrzanej w mikrofalówce Coca Coli na lepsze trawienie. Posłodzone oryginalną sacharyną o recepturze chemicznej od Monsanto, z pewnością ukoi żołądek każdego zbyt zapalonego smakosza. (więcej…)